”Ryssland föraktar svaghet”

Mot bakgrund av den turbulenta utvecklingen i Ukraina och Riksrevisionens senaste larmrapport var det många av åhörarna som var spända på vad försvarsanalytikern Johan Wictorin, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien, hade att säga när han höll föredrag vid Förbundet för Sveriges folkförsvars årsmöte i Stockholm nyligen.

untitled Johan Wictorin framställde en mörk bild av den svenska försvarsförmågan.

De som eventuellt hoppats på lugnande underrättelser beträffande Sveriges militära försvar hade dock anledning känna sig besvikna, ty det var ingen ljus bild av sakernas tillstånd Wictorin framställde:

Försvarets insatsorganisation klarar inte av ett begränsat väpnat angrepp. Om de militära anslagen förblir oförändrade kommer försvarsmakten inte ens att klara av systematiska kränkningar av vårt territorium. Det blir inte bättre av att regeringens vårproposition innehåller noll kronor till försvaret.

Så prekär är alltså situationen i ett läge när vi upplever vår största militärpolitiska förändring sedan den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 och när vi vet att, som Johan Wictorin uttryckte det, ”Ryssland föraktar svaghet”.

Visserligen har vi en försvarsdoktrin, förklarade Wictorin, men den är inte implementerad. Insatsorganisationen har ej övats ordentligt sedan 1993, då vi höll den senaste anmälningspliktiga övningen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien. 2004 hölls den senaste övningen av den operativa ledningen och 2007 den sista armébrigadövningen av betydelse. Situationen för marinen och flygvapnet ser inte bättre ut.

Enligt Wictorin har vi bra stridsflygplan och ubåtar, men det kompliceras av en ackumulerad materielskuld i storleksordningen minst 30 miljarder kronor. Ett av försvarsmaktens största problem, menade Johan Wictorin, är övercentralisering. Med en prolongerad ekonomi kan vi bara ställa en brigad på fötterna, och den måste av uppenbara skäl vara placerad i huvudstadsområdet. I exempelvis Skåne och på Gotland saknas operativ förmåga.

untitled Den svenska ubåten U3 på landbacken.

Vad marinen beträffar kan den i Östersjön genomföra kustförsvarsoperationer eller eskortera handelsfartyg under det att flygvapnet har en otillräcklig basorganisation.

När det var dags att övergå till den brännande frågan Ukraina förklarade Johan Wictorin, att den är ett uttryck för ”förskjutna maktförhållanden”. Sålunda har USA ”klivit tillbaka” från Europa och låter européerna sköta sig själva. USA har alltfort en god militär förmåga, men det hänger på viljan. Dessutom har amerikanerna visat svaghet i Syrien, där man misslyckats med att dra den ”röda linjen”.

Om Europeiska Unionen (EU) hade Wictorin bland annat följande att anföra:

EU står ekonomiskt starkt men har militärt sjunkit ner ordentligt under det senaste decenniet. Storbritanniens flotta har blivit svagare, medan Tyskland är berett flytta fram resurser till grannstaterna. Frankrike är aktivt men gör det mesta för Frankrike.

När Johan Wictorin kom in på Ryssland förklarade han att landets militärmakt ”inte är så stark som vi tror men inte så svag som vi önskar”. Beträffande Ryssland och vad som utmärker dess militära förhållanden presenterade Wictorin en uppställning han efter begynnelsebokstäverna i följande ord valt att kalla ”GUBBE”:

Georgien (2008)
Upprustningsprogram
Brott mot fördrag
Beredskapsövningar
Ekonomiskt hot

untitled Rysk trupp i Georgien 2008.

I anledning av den ryska inblandningen i Ukraina kan man uppdatera denna uppställning till ”GUUBBE” genom att lägga till Ukraina. Härvidlag finns det tre möjligheter, ansåg Wictorin:

1. Förhandlingslösning. 2. Utvecklingen fortsätter som tidigare fram till presidentvalet den 25 maj; ryssarna vill undvika en regelrätt militär invasion. 3. Militär konfrontation. Om Ryssland svarar på västliga sanktioner med att lämna dollarn som valutareserv är situationen ytterst allvarlig: ”Då har vi världskrig”.

Johan Wictorin menade att Sverige helt klart har en roll att spela i det internationella sammanhanget, främst genom att verka för att de baltiska staterna ej blir underminerade av Ryssland. Som exempel kan här nämnas att cirka 30 procent av befolkningen i Estland är ryskspråkig medan 96 procent av Narvas befolkning är ryssar.

Vidare måste regeringen deklarera att det senaste besparingskommandot omfattande 500 miljoner kronor i lönekostnader skrotas. Därtill måste materiel inköpas – stridsflygplan får exempelvis inte stå på marken till följd av brist på reservdelar.

Regeringen måste ha högre beredskap och ta diskussionen om Gotland, där försvarsresurserna måste finnas på plats från början. På ön står visserligen ett antal Leopard-stridsvagnar uppställda på Tofta skjutfält, men däremot finns ingen personal att sköta dem tillgänglig. Mer om behovet av en förstärkning av Gotlands försvar här:

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9606914

3021521_1200_675 En Leopard-stridsvagn lastas av Gotlandsfärjan.

Övningarnas antal  måste öka liksom frivilligförsvarets attraktionskraft och det bör satsas på ett antal nischer. Johan Wictorin framhöll slutligen Danmarks modell med ett fyra månaders värnpliktssysten som efterföljansvärd för svensk del.

 

 

Explore posts in the same categories: Försvaret

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

4 kommentarer på “”Ryssland föraktar svaghet””

 1. Bergfast Says:

  Sverige är i praktiken redan – erövrat – , av USA? Både egentligen på ett s.k. – fysiskt – plan, men inte minst på ett s.k. – andligt – plan?
  Sedan en ganska så lång tid tillbaka…

  I alla fall inom den svenska s.k. – eliten – ?…Och alltsedan, i princip, efter 2:a världskriget…?

  USA- hysterin, eller – fanatismen – , och alltså – idoliseringen och glorifieringen av USA – , alltsedan 50-talet, och både inom s.k. raggarkultur, idrottskultur, och också inom den frireligiösa rörelsen, samt även då bland en hel del inom politiska partier, inte minst inom moderaterna, men även folkpartiet, och senare även kristdemokraterna, är en verklighet som nog ändå inte går att förneka….

  Den socialistiska sidans – ledarskikt – , i Sverige, (inom både socialdemokraterna och Vänsterpartiet), var nog också i Sverige,ganska så övertygade – USA-troende i – hemlighet – ?)Och många av dem var också fysiskt – Over There – , för diverse utbildningar, inte minst politiska, förkovringar? Och även för andra utbildningar, av olika slag…

  Att få den indoktrinerade och – infekterade – s.k. vänstersidan, i svensk politik att alltmer, och i stort, att börja vilja väga över för USA, före Sovjetsidan, var nog delvis den stora utmaningen under hela, 60, 70, 80, och 90 talet?…

  Och med hjälp av diverse ubåtsjakter, m.m.,, så svängde nog en hel del av den svenska befolkningen åt – höger – , (dvs. åt – Västerut – , dvs. till förmån för USA,, före den s.k. Sovjetkommunismen?), under 80-talet, med fortsättning under -90- talet, och också i och med ja- röstningen för medlemskapet i EU..?..

  Vem vet…

  Idag blir väldigt många ungdomar alltmer, och i mycket rask takt, s.k. – amerikaniserade – ? Detta då med hjälp då av populärmedier, och av olika USA-tv-massmedier av olika slag.. ..?

  Nog ganska så svåra saker att kunna – rå på – ….

  • Tommy Hansson Says:

   Nä, det där håller jag inte alls med om. Jag har ljusa minnen från min barndom, då min mormor köpte Coca Cola åt mig och min mamma Kalle Anka – som jag f ö lärde mig läsa genom innan jag började skolan.

   Denna sorts ”ockupation” har ju därtill försiggått helt på demokratisk och fredlig väg, detta till skillnad från den sovjetiska expansionismen. Fast visst kommer mycket skit från USA, ingen tvekan om det. Men det behöver man ju inte anamma, man kan välja att slå dövörat till.

   Skulle personligen gärna se ökat – fredligt – ryskt inflytande i Sverige på kulturens område.

   • benke Says:

    Fast på det kulturella området så har vi redan blivit överväldigade av ryska kompositörer, vilket är helt rätt. Jag kan tycka att det är nog med det. Vi behöver inte ytterligare ryskt inflytande. Ty vi alla vet vart det leder. Kanske Du Tommy tänker på att bevara äktenskapet mellan en man och en kvinna? Det kan jag i så fall hålla med om.

    För övrigt kan jag inte se något som vi som svenskar har att titta på Sovj… Ryssland som ett land, och som individer, som ett upplyftande land, och något att se upp till.

    Däremot så är det västerut vi skall titta om vi skall se optimism, självförverkligande, positivt tänkande, entreprenörskap, livsglädje, och ett jävlar-anamma som har lämnat resten av världen bakom sig. (Nuvarande administration försöker förgöra Amerika som vi ser henne men det är en annan sak).

    USA är vår garant för den frihet vi har och önskar. Utan USA i världen så är barbariet det som skulle härska.

    Är därför USA perfekt? Det är en utopisk tanke att något är perfekt. Som vuxna människor så måste vi välja mellan det som är dåligt och det som är bra. Även om det som är bra inte är perfekt.

    Apropå Bergfast kommentar så hoppas jag på att alltfler ungdomer blir amerikaniserade. Såklart att det inte innebär att de inser Franklins, Jeffersons och Adams storheter. Men det innebär att de kanske till slut kommer att förstå varifrån deras livsstil och prylar kommer ifrån. Om vi har en skugga av en chans så kanske, och om de har bra föräldrar och bra lärare i skolan, kommer de att få reda på att amerikanska soldater har offrat sig för människor över hela världen, och befriat fler än någon annan. Korea, Vietnam, Europa, Mellanöstern, Asien. Jag inser att kopplingen är svag mellan iPods och historia men man måste hoppas.

    Alternativet är förfärande. Tänk Kina/Ryssland som världspolis.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: